Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Περιόδου 2018-2019

Υποτροφία Οικογένεια Sam & Mary Charalambakis
Pericles PHILIPPOPOULOS

Υποτροφία Οικογένεια Αλίκης Μιχαηλίδου
Angeliki PITSIKOULIS

Υποτροφία Guy Ouellette, Βουλευτής Chomedey Laval
Veronique ALVO

Υποτροφία της Οικογένειας Κωσταντίνας Ν. Φραγκούλη
Georgia PIERROU

Υποτροφία Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο Μητροπολιτικού Μόντρεαλ
Alexander KATSANIS

Υποτροφία Ελληνική Κοινότης Μειζονος Μοντρεάλ 
Avery WARKENTIN

Υποτροφία Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ
Zissis IOANNIDIS

Υποτροφία Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος του Κεμπέκ, Dr. Peter Varvarikos
Nicholas KOZIRIS

Υποτροφία Ίδρυμα Βασιλείου Τσιώλη
Elaine ANGELOPOULOS

Υποτροφία Οικογένεια Λαζάρου Καλλιπολίτη
Angela STAMIRIS

Υποτροφία Pink in the City
Elena AIVALIKLIS


Ακαδημαϊκή Επιτροπή 2018-2019

Dr. Nicoletta ELIOPOULOS, Ph.D.
Investigator, Lady Davis Institute for Medical Research
Assistant Professor, Department of Surgery
McGill University

Dr. Andrew PAPADOPOULOS, Ph.D.
Départment de Stratégie, Responsabilité Sociale et Environnementale,
Université de Québec à Montréal

Rev. Dr. Lambros KAMPERIDIS, Ph.D.
Independent Scholar
Concordia University

Dr. George ZOGOPOULOS, Ph.D.
Associate Professor of Surgery and Oncology
McGill University

  

   

© Ελληνικό Ίδρυμα Υποτροφιών.